Licznik

28328
Dzisiaj20
Wczoraj30
Ostatni tydzień50
Ostatni miesiąc50
Od początku28328
Przeglądających 7

Logowanie

III rata podatku

INFORMACJA

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ

MIESZKAŃCÓW, ŻE III RATA PODATKU ZA 2013 ROK BĘDZIE PRZYJMOWANA:

 

 

 

DNIA 10.09 (wtorek.) OD GODZ. 15.00 DO 18.00

W REMIZIE OSP

DNIA 12.09 (czwartek) OD GODZ. 10.00 DO 13.00   W DOMU SOŁTYSA

DNIA 13.09 (piątek) OD GODZ. 18.00 DO 20.00    W DOMU SOŁTYSA

Stowarzyszenie DOBRO POWRACA

 

Miło mi poinformować, iż z grupą mieszkanów naszej Gminy  założyliśmy Stowarzyszenie DOBRO POWRACA. Zrzesza członków z różnych miejscowości.

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach oświatowych, edukacyjno-kulturalnych, a także wspieranie inicjatyw mających na celu promocję i ochronę zdrowia, a w tym:

1)propagowanie zdrowego stylu życia,

2)propagowanie oraz wspieranie inicjatyw upowszechniających bezpieczeństwo oraz zwiększanie świadomości ludzkiej o zagrożeniach,

3)działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniem, w tym: narkomanii, alkoholizmowi, a także przemocy oraz innym zjawiskom patologicznym w środowisku lokalnym,

4)ratownictwa i ochrony ludności,

5)przedsięwzięć mających na celu integrację pokoleń,

6)działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej oraz aktywizację jej mieszkańców,

7)wspieranie inicjatyw lokalnych,

8)działań na rzecz rozwoju różnorodnych zainteresowań społeczności lokalnej,

9)wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,

10)aktywizacja społeczna w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,

11)przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

12)wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej,

13)promowanie, wspieranie i organizowanie wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

Osoby które będą chciały się włączyć do działania szczerze zachęcam. Mam nadzieję iż w najbliższym czasie powstanie strona internetowa Stowarzyszenia, póki co zapraszam https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Dobro-Powraca/626301630737998?fref=ts

 

PROŚBA

 

W związku z przedłużającą się falą upałów uprasza się mieszkańców o niewykorzystywanie wody z sieci publicznej do podlewania trawników, ogródków, upraw, mycia samochodów, itp.

       Wszystkich użytkowników sieci wodociągowej prosimy o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą

Worki na śmieci

 

Worki do segregacji śmieci dostępne są u sołtysa oraz w sklepie koło Remizy i na Bunarze.

Jeśli mają Państwo np worki niebieskie(papier)a brakuje na plastik(różowe) można wykorzystać te pierwsze na plasiki, chodzi o to by w danym w worku był jeden typ śmieci.

Osóby które nie mają jeszcze kontenera- śmieci zmieszane można wrzucać do worków czarnych.

Po spotkaniu

 

W dniu 8 czerwca 2013 roku odbyło się spotkanie dotyczące uzależnień.

Serdeczne dziękuję za bezinteresowną pomoc Panu dyrektorowi Centrum Psychoterapii i Rozwoju Mam To w Krakowie Maciejowi Radziewicz-Winnickiemu http://www.centrummamto.pl/, Pani nadkom. Dorocie Gawryluk- policjantce z Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KPP w Krakowie, Panu asp. Sebastianowi Kłeczkowi kierownikowi Posterunku w Czernichowie, a także Wiktorowi, który zechciał podzielić się z nami swoimi osobistymi przeżyciami i doświadczeniam związanymi z uzależnieniem od narkotyków. Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Najczęściej oglądane

Ostatnio dodane