Licznik

37320
Dzisiaj30
Wczoraj20
Ostatni tydzień50
Ostatni miesiąc50
Od początku37320
Przeglądających 7

Logowanie

Gminny Program Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

Gmina Czernichów jest w trakcie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument ten ma mieć charakter strategiczny. Jego opracowanie i uchwalenie przez Radę Gminy Czernichów będzie istotne z punktu widzenia oceny wniosków składanych przez gminę Czernichów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (więcej informacji na stronie internetowej http://www.rpo.malopolska.pl).

Opracowanie programu rewitalizacji przebiega etapowo, zgodnie z wymaganiami nakładanymi na samorząd przez ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777).

Pierwszym z etapów jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego. Obszar ten zgodnie z art. 9 ustawy o rewitalizacji musi spełniać kilka warunków. Jest to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), gospodarczych (niski stopień przedsiębiorczości), środowiskowych (przekroczone standardy jakości środowiska), przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego) a także technicznych (degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych). Poziom negatywnych zjawisk jest wyznaczany na podstawie analiz diagnostycznych.

Po przeprowadzonej wstępnej analizie, wskazaliśmy trzy obszary (cechujące się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk), które w naszej ocenie powinny zostać objęte procesami rewitalizacji. Wybór tych obszarów wynika również z ograniczonej ilości środków finansowych, o które gmina Czernichów może wnioskować na tzw. projekty rewitalizacyjne, współfinansowane ze środków unijnych, a także z zapisów ustawy o rewitalizacji, która na obszarach objętych programem rewitalizacji zakłada m.in. możliwość ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością (ustalenia prawa pierwokupu dla gminy w przypadku ewentualnej sprzedaży nieruchomości oraz zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy). Ponadto kierowaliśmy się założeniami ustawy, która mówi o tym, iż obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

Czym jest rewitalizacja?

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

Rewitalizacja polega zatem nie tylko na przebudowie lub remontach istniejących obiektów, ale także na tym, aby poprzez szereg działań, inicjatyw, projektów skutecznie reagować i wpływać na poprawę, rozwiązanie występujących problemów: społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych gminy  w taki sposób, aby wzrosła jakość życia wszystkich mieszkańców.

Rewitalizacja zainspirowana przez samorząd ma pobudzić mieszkańców i przedsiębiorców oraz wszystkich innych zainteresowanych sprawami danego obszaru do aktywnego włączenia się w proces odnowy miejsca objętego rewitalizacją. Rewitalizacja ma na celu rozwiązanie konkretnych i nabrzmiałych problemów określonego miejsca – czasami jest to budynek, czasami jakiś ważny dla danej społeczności teren, np. park, ulica, plac itp., ale najczęściej jest to zbiór różnych powodów, dla których mieszkańcy danej miejscowości lub jej części mają trudniejsze warunki do życia. Rewitalizacja zatem to zbiór przemyślanych przedsięwzięć (inwestycyjnych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, poprawiających estetykę itp.), które mają spowodować, że te problemy albo zostaną zmniejszone, albo przestaną istnieć. Rewitalizacja to proces ciągły – raz rozpoczęta, powinna być kontynuowana; zmieniają się tylko miejsca, które są nią objęte. Bo zawsze poprawienie sytuacji jednego miejsca, spowoduje konieczność poprawienia innego. Aby rewitalizacja na terenie gminy Czernichów przebiegła w sposób prawidłowy, konieczne jest włączenie się w ten proces wszystkich Państwa – mieszkańców, przedsiębiorców, działaczy, aktywistów, gości – wszystkich, którym sprawy naszej gminy są bliskie sercu.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z zaproszeniem i do wypełnienia ankiety, która diagnozuje problemy na terenie gminy i pozwala wyznaczyć obszary (miejsca i problemy), które wymagają objęcia działaniami rewitalizacyjnymi w pierwszej kolejności. Ankieta ta jest jedną z form Państwa udziału w powstawaniu i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Wasze uczestnictwo w tej ankiecie ma decydujące znaczenie dla jakości Programu i jego skuteczności w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów społecznych, środowiskowych, infrastrukturalnych i technicznych.

Udział w ankiecie jest anonimowy, a wyniki ankiety posłużą do analizy i diagnozy oraz wyznaczenia obszarów rewitalizacji. Wypełnienie ankiety nie zajmie Państwu więcej czasu niż 20 minut.

Zapraszamy do współpracy!

Wypełnioną ankietę należy:

1)      w formie pisemnej złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy lub przesłać na adres 32-070 Czernichów 2, Urząd Gminy Czernichów

lub

2)      w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. albo na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu gminy (ePUAP)

lub

3)      wypełnić on-line na stronie internetowej gminy www.czernichow.pl w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji”.

+ Zarządzenie nr 43.2016 Wójta Gminy Czernichów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Czernichów.

+ Ankieta GPR Czernichów

 

 Źródło: UG Czernichów

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Czernichów.


W sezonie od maja do listopada w wyznaczone soboty, w godzinach od 10.00 do 15.00, na przemian w dwóch największych miejscowościach gminy, będzie działał punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
W punkcie tym odbierane będą dostarczone przez mieszkańców, którzy złożyli deklarację o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy, selektywnie zebrane odpady w następujących frakcjach:
 odpady zielone,
 metal,
 odpady wielkogabarytowe,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 odzież i tekstylia.
Lokalizacja:
 Rybna, działka nr 3075/1 – przy boisku sportowym LKS Sokół Rybna
 Czernichów, działka nr 1349/4 – Studzienki, dawny plac targowy


l.p. Miejscowość Termin Godziny otwarcia
1. Rybna 7 maja 2016 r. 10.00 – 15.00
2. Czernichów 21 maja 2016 r. 10.00 – 15.00
3. Rybna 4 czerwca 2016 r. 10.00 – 15.00
4. Czernichów 18 czerwca 2016 r. 10.00 – 15.00
5. Rybna 9 lipca 2016 r. 10.00 – 15.00

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu gminy – pok. 108, telefon 12 270 21 04 wew. 120.
Terminy kolejnych zbiórek zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie na tablicach ogłoszeń, w ORCE oraz na stronie internetowej: www.czernichow.pl w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnym.

 

Źródło: UG Czernichów

podatek II rata 2016

INFORMACJA

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ

MIESZKAŃCÓW, ŻE II RATA PODATKU

ZA 2016 ROK BĘDZIE PRZYJMOWANA:

 

 

DNIA 05.05 (czwartek)

OD GODZ. 18.00 DO 19.00 W REMIZIE OSP

 

 

DNIA 07.05 ( sobota )

OD GODZ. 10.00 DO 11.00 W DOMU SOŁTYSA

Sprzatanie Przegini Narodowej

UWAGA!!!

OSOBY CHCĄCE WŁĄCZYĆ SIĘ W AKCJĘ

SPRZĄTANIA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI

W DNIU 9 kwietnia(sobota) 2016 roku

ZBIÓRKA O GODZINIE 14.00 KOŁO REMIZY OSP PRZEGINIA NARODOWA

JEŚLI POGODA DOPISZE ZAPRASZAMY NA ODPOCZYNEK, MAŁY POCZĘSTUNEK I GRY I ZABAWY DLA MAŁYCH I DUŻYCH O 16.00 DO ALTANKI PRZY REMIZIE

                              

 

ZAPRASZAMY

Sołtys i Rada Sołecka

oferta pracy w Alwerni

 

Z prośbą o umieszczenie informacji zglosiła sie Firma poszukująca pracowników w Alwerni przy czynnościach pomocniczych na produkcji w pralni Impel Rental.

Może ktoś będzie zainteresowany.

 

 

SANPRO JOB SERVICE BPO SP. Z O.O. S.K.
ul. Antoniego Słonimskiego 6
50-304 Wrocław
tel. (71) 78 47 474
fax (71) 78 46 306


           Agencja Pracy Tymczasowej SANPRO JOB SERVICE BPO Sp .z o.o. S.K.
(wpis do KRAZ 2360) poszukuje dla jednego z Klientów osób do pomocy w
pralni w Alwerni.
Miejsce zlecenia:
Alwernia
Zakres czynności:
- przyjmowanie brudnej odzieży od klientów
- układanie i pakowanie czystej odzieży
- pomoc w przygotowaniu odzieży do wysyłki
- drobne naprawy krawieckie np. przyszycie guzika
Warunki:
- zatrudnienie na umowę zlecenie, po okresie próbnym istnieje możliwość
zatrudnienia na umowę o pracę
Oczekiwania:
- dyspozycyjność do systemu dwuzmianowego (6.00-14.00, 14.00-22.00) od
poniedziałku do soboty
- umiejętność obsługi maszyny do szycia
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub kontakt tel. 510 012 769


Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97
roku o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133 poz. 883)".

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Alwernia - pralnia.pdf)Alwernia - pralnia.pdf195 Kb

Najczęściej oglądane

Ostatnio dodane