Licznik

37320
Dzisiaj30
Wczoraj20
Ostatni tydzień50
Ostatni miesiąc50
Od początku37320
Przeglądających 6

Logowanie

Zebranie wiejskie 22.09.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

Sołtys wsi Przeginia Narodowa zawiadamia, że w dniu

22 września 2017r.(piątek) o godz. 18.30

w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej odbędzie się zebranie wiejskie.

W razie braku frekwencji drugi termin zebrania wyznacza się na            22 września 2017 o godz.18.45

 

Porządek zebrania:

 

  1. 1.Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
  2. 2.Przyjęcie porządku obrad.
  3. 3.Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018.
  4. 4.Przeznaczenie środków oddanych do dyspozycji sołectwa na rok 2018.
  5. 5.Upoważnienie sołtysa.
  6. 6.Sprawy bieżące.

 

§8 ust. 1 Statutu sołectwa: Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.

 

 

Najczęściej oglądane

Ostatnio dodane